Criteria

 1. Op de Students Wall of Fame worden buitengewone prestaties van studenten geplaatst die behaald zijn tijdens of na zijn/haar studie. 
 2. De prestatie kan bestaan uit het winnen van een prijs, wedstrijd of een prestatie op het gebied van
  • Studie(resultaten)
  • Onderzoek;
  • Innovatie;
  • Ondernemerschap, met bij voorkeur een maatschappelijke impact binnen een technische discipline
  • Bij kandidaten die inspireren op het vlak van Sport en Cultuur ligt de nadruk op:
   • de combinatie van én uitmuntende studieresultaten én uitmuntende sportieve en culturele prestaties;
   • Indien de studie zichtbaar heeft bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van de sport/ culturele activiteit.

 3. De prestatie is vernieuwend, onderscheidend en/of creatief.
 4. De prestatie moet dicht bij de beleving van de student staan en inspirerend zijn voor andere studenten.
 5. Als de prestatie het winnen van een prijs is, moet die prijs ‘gewicht’ hebben (veel deelnemers, nationaal/internationaal, …).
 6. Studentenprojecten verdienen een plek op de Students Wall of Fame indien ze opvallend beter presteren dan ‘normaal’.
 7. Kandidaten die op de Students Wall of Fame komen zijn gedefinieerd als: huidige student TU Delft, Alumnus TU Delft of PhD TU Delft.

Werkwijze toetsingscommissie

 1. In het geval het een groepsprestatie betreft, wordt de groep er als geheel geplaatst.
 2. De faculteit, in samenspraak met de FSR, komt jaarlijks met een selectie van kandidaten die op de Students Wall of Fame komen. 
 3. Iedereen mag voor de Students Wall of Fame (voor zichzelf of een ander) een aanvraag doen bij de toetsingscommissie. Een korte (100 woorden) motivatie is belangrijk.
 4. De toetsingscommissie zal in geval van voordracht de betreffende faculteit in samenspraak met de FSR vragen om een oordeel te geven over de aangedragen kandidaat. 
 5. Bij twijfel beslist de toetsingscommissie. 
 6. Een goedgekeurde kandidaat wordt alleen op de Students Wall of Fame geplaatst na zijn/haar instemming.
 7. Kandidaten worden 1x per jaar toegevoegd. 
 8. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen het besluit van de toetsingscommissie.

© 2018 TU Delft

Metamenu